daralmak

nsz
1. 变狭, 变狭, 收缩, 缩小: daralan nefesler 急促的呼吸 Elbise yıkanınca daraldı. 衣服一洗就变瘦了。Vakit daraldı. 时间紧迫。Yol burada iyice daraldı. Tek kişi bile zorlukla geçebilirdi. 路在这里变得很窄, 勉强能通过一个人。
2. 转́ 变难, 变艰苦: Geçimi daraldı. 他的日子紧巴巴的。Bugünlerde eli iyice daraldı. 最近他手头很紧。
3. 转́ 讨厌, 厌倦: Çocukların gürültüsünden içi daraldı. 孩子们吵得她心烦意乱的。Hayvan aklıma geldikçe içim daralıyor. 一想到那畜生, 我心里就不痛快。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • daralmak — nsz 1) Dar duruma gelmek, küçülmek 2) Azalmak Yıllar geçer, bir gün bakarsınız vakitler daralmış. R. N. Güntekin 3) Zayıflamak Hafızası o kadar daralmış, bir sene evvelini hatırlamıyor gibi. S. F. Abasıyanık 4) mec. Güçleşmek, zorlaşmak Geçimi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yüreği daralmak — sıkılmak, bunalmak, içi daralmak Yusuf bütün olayları korkuyla, yüreği daralarak izliyordu. Y. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • göğsü daralmak (veya tıkanmak) — 1) güçlükle nefes almak 2) mec. içi sıkılmak Öteden beri yola yüzü yoktu. Hele yokuşları karşıdan gördüğü vakit göğsü tıkanırdı. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • nefesi kesilmek (veya daralmak veya tutulmak) — 1) güç soluk alacak duruma gelmek veya soluğu büsbütün durmak Nefesi daralıyor, yüzü kızarıyor, böğrüne bir ağrı giriyor ve yol ona gittikçe uzuyordu. M. Ş. Esendal 2) mec. bunalmak, sıkılmak İki güzel filmin arkasından peş peşe on tane moloz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • içi daralmak — sıkılmak, bunalmak Hayvan aklıma geldikçe içim daralıyor dayı. N. Kurşunlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • başı daralmak — para yönünden sıkıntıya, darlığa düşmek Başınız daralırsa beni arayın …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tarıkmak — daralmak II, 115 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • tarumak — daralmak III, 261262 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • baş — 1. is., anat. 1) İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı. N. Cumalı 2) Bir topluluğu yöneten kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • daralıvermek — nsz Çabucak veya ansızın daralmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • daralma — is. 1) Daralmak işi Yeni bir aşkın eşiğindeymiş gibi bir daralma vardı yüreğinde... N. Cumalı 2) dbl. Geniş ünlülerin, yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: geymek > giymek, yene > yine gibi Birleşik Sözler anlam daralması… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.